همزمان با روز جهانی سواد آموزی (17 شهریور 8 سپتامبر ) از سواد آموزان شرکت کننده در طرح آموزش ICDL استان قم برگزار گردید . این مراسم که با تلاش مرکز دارالفنون نماینده بنیاد ICDL جمهوری اسلامی در شهر قم برگزار شد مسولین آموزش وپرورش ونهضت سواد آموزی حضور داشتند به سواد آموزانی که موفق به گذراندن دوره فوق شده اند مدرک EQUALSKILLS اهدا ء گردید.