«به فروشگاه اینترنتی بنیاد ICDL ایران خوش آمدید. خرید کالا توسط مراکز انجام می پذیرد، لطفا جهت خرید به یکی از مراکز مراجعه نمایید.»
ورود

نام کاربری:
 
رمز ورود:
 
 
ثبت نام بازيابي رمز ورود
 
محصولات
 
 
 
 
پوستر کلید میانبر
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 10000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

ICDL CAD
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

ICDL Image Editing
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

Equal Skills
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

ICDL Advanced
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 300000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

ICDL IT Security
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

e-Citizen
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

ICDL Web Editing
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

CTP
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

ICDL
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

e-Citizen
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

ICDL Advanced
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 300000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

ICDL Web Editing
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

ICDL IT Security
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

ICDL Image Editing
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

ICDL CAD
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

Equal Skills
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

نمونه گواهینامه ICDL Profile
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

ICDL
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

گواهینامه e-kids
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

نمونه گواهینامه انگلیسی کلاس دوم دبستان(e-School)
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

نمونه گواهینامه انگلیسی کلاس اول دبستان(e-School)
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

نمونه گواهینامه انگلیسی پیش دبستان(e-School)
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

نمونه گواهینامه انگلیسی کلاس سوم دبستان(e-School)
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

نمونه گواهینامه انگلیسی کلاس چهارم دبستان(e-School)
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

نمونه گواهینامه انگلیسی کلاس پنجم دبستان(e-School)
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

نمونه گواهینامه انگلیسی کلاس ششم دبستان(e-School)
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

E-School
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  
   
آخرین محصولات
پرفروش ترین محصولات