«به فروشگاه اینترنتی بنیاد ICDL ایران خوش آمدید. خرید کالا توسط مراکز انجام می پذیرد، لطفا جهت خرید به یکی از مراکز مراجعه نمایید.»
ورود

نام کاربری:
 
رمز ورود:
 
 
ثبت نام بازيابي رمز ورود
 
محصولات
 
 
 
 
رایانه پیش دبستان
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 450000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

رایانه اول دبستان
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 450000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

رایانه دوم دبستان
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 500000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

رایانه سوم دبستان
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 500000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

رایانه چهارم دبستان
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 500000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

رایانه پنجم دبستان
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 550000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

رایانه ششم دبستان
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 550000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

کتاب رایانه دوم دبستان مجازی
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 2000000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

رایانه پیش دبستان مجازی
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 2000000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

کتاب رایانه اول دبستان مجازی
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 2000000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

کتاب رایانه سوم دبستان مجازی
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 2000000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

کتاب رایانه چهارم دبستان مجازی
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 2000000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

کتاب رایانه پنجم دبستان مجازی
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 2000000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

کتاب رایانه ششم دبستان مجازی
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 2000000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

پکیج اسکرچ
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 2500000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

کتاب اسکرچ
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 1010000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

اسکرج
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 1600000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  
   
آخرین محصولاتحصولاتتحصولات
پرفروش ترین محصولات