«به فروشگاه اینترنتی بنیاد ICDL ایران خوش آمدید. خرید کالا توسط مراکز انجام می پذیرد، لطفا جهت خرید به یکی از مراکز مراجعه نمایید.»
ورود

نام کاربری:
 
رمز ورود:
 
 
ثبت نام بازيابي رمز ورود
 
محصولات
 
 
 
 
کتاب EqualSkills
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 50000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

کتاب Advanced Word
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 80000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

کتاب Advanced PowerPoint
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 65000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  
کتاب رایانه پیش دبستان
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 80000 ریال  
 
قیمت گواهینامه: 150000 ریال   مجموع قیمت: 210000 ریال
       
  اطلاعات بیشتر ...  
کتاب پایگاه داده 2013
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 145000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  
کتاب رایانه دوم دبستان
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 110000 ریال  
 
قیمت گواهینامه: 150000 ریال   مجموع قیمت: 232500 ریال
       
  اطلاعات بیشتر ...  
کتاب رایانه سوم دبستان
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 110000 ریال  
 
قیمت گواهینامه: 150000 ریال   مجموع قیمت: 232500 ریال
       
  اطلاعات بیشتر ...  
کتاب رایانه اول دبستان
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 80000 ریال  
 
قیمت گواهینامه: 150000 ریال   مجموع قیمت: 210000 ریال
       
  اطلاعات بیشتر ...  
کتاب رایانه چهارم دبستان
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 110000 ریال  
 
قیمت گواهینامه: 150000 ریال   مجموع قیمت: 232500 ریال
       
  اطلاعات بیشتر ...  
کتاب رایانه پنجم دبستان
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 190000 ریال  
 
قیمت گواهینامه: 150000 ریال   مجموع قیمت: 292500 ریال
       
  اطلاعات بیشتر ...  
کتاب رایانه ششم دبستان
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 200000 ریال  
 
قیمت گواهینامه: 150000 ریال   مجموع قیمت: 300000 ریال
       
  اطلاعات بیشتر ...  
ارائه مطالب 2013
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 180000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  
کتاب صفحه گسترده 2013
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 150000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  
کتاب مهارت پنجم پایگاه داده
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 280000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  
کتاب مهارت هفتم
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 175000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  
مهارت دوم
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 120000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  
مهارت ششم
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 200000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  
مهارت پایه کامپیوتر
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 250000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  
کتاب مهارت سوم (واژه پرداز)
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 350000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  
کتاب مهارت چهارم
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 335000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  
کتاب واژه پرداز 2013
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 330000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  
کتاب مهارت اول
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 100000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...      
آخرین محصولات
پرفروش ترین محصولات