بنیاد ICDL از شبکه 2 سیما
روز ICDL
بخشنامه روز مرکز
گرامی داشت روز ICDL مرکز بيداري دانايي6
آزمون های جاری
افتخارات
مسابقه برترین عملکرد


اطلاعیه آزمون Online Essentials

برگزاری آزمون Online Essentials

تعداد بازدید: 73

ادامه مطلب ...

جشن اعطای گواهینامه بنیاد ICDL ایران به سواد آموزان گیلانی

مراسم جشن فارغ التحصیلی طرح آموزش مقدماتی رایانه(icdl) ویژه سوادآموزان دوره انتقال در استان گیلان با حضور مسئولین نهضت سواد آموزی ومسولین استان در محل سالن اجتماعات پژوهشکده تعلیم وتربیت برگزار شد. در این مراسم گواهینامه بین المللی بنیاد icdl به سواد آموزانی که در این دوره شرکت کرده بودند اعطا گردید.

تعداد بازدید: 70

ادامه مطلب ...

اجرای سراسری طرح آموزش رایانه سواد آموزان نهضت سواد آموزی

جلسه هماهنگی اجرای دوره آموزش رایانه ویژه سواد آموزان نهضت سواد آموزی با حضور مدیرکل دفتر برنامه ریزی دوره های سواد آموزی و مدیر بنیاد ICDL ایران برگزار گردید

تعداد بازدید: 187

ادامه مطلب ...

لینک کانال اطلاع رسانی تلگرام بنیاد

لینک کانال اطلاع رسانی تلگرام بنیاد

تعداد بازدید: 320

ادامه مطلب ...

کتاب رایانه دوم دبستان

چاپ سومین کتاب از سری کتاب های آموزش استاندارد e-School

تعداد بازدید: 177

ادامه مطلب ...منوی اصلی
آمار سایت
تعداد بازديد: 1889168
کاربران آنلاین: 51

*کسب نمره 100 محسن حاجبيان در مهارت: ارائه مطلب (رايانه گستر ابيورد). *کسب نمره 100 حسن پور افشار در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (رايانه گستر ابيورد). *کسب نمره 100 يزدالله آذر در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (دنا كوشاي كهكيلويه). *کسب نمره 100 شاكر پالاش در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (دنا كوشاي كهكيلويه). *کسب نمره 100 مرضيه خاني عبدل آبادي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (دفينه آفتاب). *کسب نمره 100 سارا پورمند در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (دنا كوشاي كهكيلويه). *کسب نمره 100 فاطمه درخشيان در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (دنا كوشاي كهكيلويه). *کسب نمره 100 سيده زينب داورپناه در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (دنا كوشاي كهكيلويه). *کسب نمره 100 علي اكبر يوسفي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 حليمه غلاميان تيموري قلعه گري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 ميثم علي اكبري سلامي در مهارت: واژه پرداز (تقدير). *کسب نمره 100 ميثم علي اكبري سلامي در مهارت: صفحه گسترده (تقدير). *کسب نمره 100 هاشم واسطه چهارطاقي در مهارت: واژه پرداز (تقدير). *کسب نمره 100 مهدي متدين در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (تقدير). *کسب نمره 100 مرتضي بهنامي فر در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (انوشه سيستم). *کسب نمره 100 مريم صديق مجرد در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (انوشه سيستم). *کسب نمره 100 مريم صديق مجرد در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (انوشه سيستم). *کسب نمره 100 حميده عوضوردي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (انوشه سيستم). *کسب نمره 100 فاطمه سادات جعفري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (انوشه سيستم). *کسب نمره 100 علي اكبر عبادي ششتمد در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (انوشه سيستم). *کسب نمره 100 محمدعلي علي دوست در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 ابوالفضل زارعي موشكي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 راضيه جعفرزاده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 عليرضا كاظمي تنورجه در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 علي محمدي مكي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 سعيد پوريزدان پناه كرماني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 زهره زارعي مقدم در مهارت: صفحه گسترده (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 صمد غلامي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (رصد مراغه). *کسب نمره 100 صمد غلامي در مهارت: ارائه مطلب (رصد مراغه). *کسب نمره 100 گوهر پارسي كوه بناني در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 آرام علي محمدي در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 ملينا فتحي در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 سارا گوهرگاني در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 باران آبادي باويل در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 آوين شاهپوري منفرد در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 محمد رشيدي فرد در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 مهراد شعبان زاده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 علي ملكي ارباستان در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 رادين صابري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 دانيال ابيضي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 آرتين جعفري زاده مالميري در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 هومان سلطانيه در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 آريا ربيعي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 رادان رفيعي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 رادان رفيعي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 علي لاله در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 علي لاله در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 آروين كرمي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 فاطمه محمدي در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 رادين كاظم خاني در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 ارشان شاه كرمي در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 ارشان شاه كرمي در مهارت: ارائه مطلب (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 آرمان ضيائي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 آرمان ضيائي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 بهداد لك در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 بهداد لك در مهارت: ارائه مطلب (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 پارسا كاتوزيان در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 داوين گوزل در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 داوين گوزل در مهارت: ارائه مطلب (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 كوشا هاشمي در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 سام داداش زاده در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 عرفان نژاد حلافي در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 برديا نجارتوانا در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 دانيال حسيني در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 مهيار صوفي آبادی در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 محمد زهره در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 محمد مرادي در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 امير باربد اعتمادي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 آريا مداح در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 اميرسام قبادي در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 برديا گودرزي در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 روبيتا رحيمي در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 آيسا ماشين چي در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 سارا باقري در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 ويونا محمدپور توتونيز در مهارت: صفحه گسترده (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 هانا اسمعيلي در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 تبسم كيخا در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 رهام دستوري در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 محمدرضا رشوندملي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 محمدرضا رشوندملي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 شايان طالبياني در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 شايان طالبياني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 شايان رضوانيان در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 شايان رضوانيان در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 كوشا صانعي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 ايليا ميرزايي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 ايليا ميرزايي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 آرمان نصرالهي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 آرمان نصرالهي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 بهراد فرحيان در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 بهراد فرحيان در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 ماهان مديريان در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 برديا كاظمي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 اميررضا پارسا در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 اميررضا پارسا در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 رز شهامي در مهارت: صفحه گسترده (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 شادي صدري در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 ساينا عطرلي در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 هستي معيني زندي در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 اردوان جعفري در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 اردوان جعفري در مهارت: ارائه مطلب (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 مهدي كاتوزي در مهارت: ارائه مطلب (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 باربد نادري در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 باربد نادري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 راستين رايگان در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 رامين اسحاقي در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 رامين اسحاقي در مهارت: ارائه مطلب (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 هامون طاهري در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 هامون طاهري در مهارت: ارائه مطلب (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 وحيد طبري در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 وحيد طبري در مهارت: ارائه مطلب (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 رادين فرشچي تبريزي در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 رادين فرشچي تبريزي در مهارت: ارائه مطلب (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 بستام حسين پور زنوزي در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 هيربد توكلي در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 كاميار مهري نژاد در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 دانيال بنادرخشان در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 ماني كارگر در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 اهورا بوالحسني سنجانی در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 پرهام نودوزي در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 اميرعرفان پيرمشتري در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 برنا محمدی طاهري در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 اردشير ابوالصدق در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 اردشير ابوالصدق در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 علي شاملو در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 نگار رحيميان در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 سيده آلا آيت اللهي در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 آلا طاهريان در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 آلا طاهريان در مهارت: صفحه گسترده (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 پارسا جنابي در مهارت: ارائه مطلب (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 پرهام حاجي ابوالحسني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 آرين ثلاثي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 آرين ثلاثي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 كيان قانع فرد در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 آرمين مجيدي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 آراد ميرزايي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 فزار جمشيدي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 فزار جمشيدي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 عسل افتخاري در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 ستاره ايلا در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 روژان فرحيان در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 شايلي مشين چي در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 اوستا حسين پور در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 اميرحسين سليمي در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 ايليا باقري حريري در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 آرمين جمالي نوش آباد در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 آرمين جمالي نوش آباد در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 دارا حسين زاده عربلوي يكان در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 ماهان جليلوند در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 كوشا شيعه دوست در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 كوشا شيعه دوست در مهارت: ارائه مطلب (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 محمدرضا فتحي در مهارت: ارائه مطلب (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 محمد نويد كريمي در مهارت: ارائه مطلب (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 آريا كروندي در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 ماهان ظروفي در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 آرتين خورشيدي در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 رايان صفائي نعمت الهي در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 راستين نجارزاده در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 آرتيمان يوسف نيا در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 نامي يثربي در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 آرتين فغانزاده لاکه در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 رامتين ساريخاني در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 محمدعرفان عسگري در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 پارسا اويسي در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 آتيلا آزادي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 رامان گلپايگاني در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 بارمان پورزلفي در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 ياسمن زارعين در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 مليسا نادري در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 تينا پارسافر در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 هستي پورموسوي در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 هستي پورموسوي در مهارت: صفحه گسترده (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 سيده پارمين علمدار در مهارت: صفحه گسترده (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 بهار قليخاني در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 آوا ايجادي در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 آترينا سادات لاجوردي در مهارت: صفحه گسترده (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 تبسم مشكات در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 پارسيا بديعي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 پوريا كاوياني وحيد در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 پوريا كاوياني وحيد در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 كسرا ميارنعيمي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 اميدرضا قندچي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 شايان قرباني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 رادين آذرنيا در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 آريان صفايي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 يزدان مقدسي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 نيكي برادران ديلمقاني در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 دلارام تختي در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 دلارام تختي در مهارت: صفحه گسترده (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 آتريسا نجاري مانيزان در مهارت: نقاشي (تعاوني راه رشد). *کسب نمره 100 كيان تقي زاده ورزني در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 رادين علي خاني در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 رادين علي خاني در مهارت: ارائه مطلب (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 اميرمحمد پورمحمد دموچالي در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 رهام رنگرزي طهراني مقدم در مهارت: ارائه مطلب (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 نامي منشئي در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 نامي منشئي در مهارت: ارائه مطلب (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 محمدمهدي بادكوبه در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 محمدمهدي بادكوبه در مهارت: ارائه مطلب (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 كاميار تختي در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 كاميار تختي در مهارت: ارائه مطلب (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 پارسا آريافر در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 سپهر هوچقاني در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 دانوش رجبي در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 سيد يزدان سيد محسني در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 اميركيا اجمالي در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 ماني حافظ صنعتي در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 ايليا شاه محمدي در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 نامي زربخش در مهارت: نقاشي (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 اميررضا نادعلي زاده در مهارت: صفحه گسترده (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 اميررضا نادعلي زاده در مهارت: ارائه مطلب (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 كيارش قاجار در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 كيارش قاجار در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 كسري عباسي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 كسري عباسي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 اميرعلي مولائي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 اميرعلي مولائي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مجتمع پسرائه راه رشد). *کسب نمره 100 فاطمه اكرمي در مهارت: صفحه گسترده (رايانگان فرديس). *کسب نمره 100 مهوش چهاردولي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (الكتروتكنيك). *کسب نمره 100 نادر كرمي تخت شيريني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (الكتروتكنيك). *کسب نمره 100 مريم محمودي در مهارت: صفحه گسترده (الكتروتكنيك). *کسب نمره 100 مريم محمودي در مهارت: واژه پرداز (الكتروتكنيك). *کسب نمره 100 حسين شريفي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (الكتروتكنيك). *کسب نمره 100 الهام عيسي پور در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (الكتروتكنيك). *کسب نمره 100 الهام عيسي پور در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (الكتروتكنيك). *کسب نمره 100 غلامرضا بسطامي در مهارت: صفحه گسترده (الكتروتكنيك). *کسب نمره 100 مختار مطاعي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (الكتروتكنيك). *کسب نمره 100 رضا فرهادي در مهارت: صفحه گسترده (الكتروتكنيك). *کسب نمره 100 رضا فرهادي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (الكتروتكنيك). *کسب نمره 100 رضا فرهادي در مهارت: واژه پرداز (الكتروتكنيك). *کسب نمره 100 رضا فرهادي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (الكتروتكنيك). *کسب نمره 100 آذر عربها در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (الكتروتكنيك). *کسب نمره 100 آذر عربها در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (الكتروتكنيك). *کسب نمره 100 آمنه محمدي دوكوشكاني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (الكتروتكنيك). *کسب نمره 100 آمنه محمدي دوكوشكاني در مهارت: واژه پرداز (الكتروتكنيك). *کسب نمره 100 سارا شهبازيان در مهارت: صفحه گسترده (الكتروتكنيك). *کسب نمره 100 سارا شهبازيان در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (الكتروتكنيك). *کسب نمره 100 سارا شهبازيان در مهارت: واژه پرداز (الكتروتكنيك). *کسب نمره 100 سارا شهبازيان در مهارت: پايگاه داده (الكتروتكنيك).


تمام حقوق این سایت برای بنیاد ICDL ایران محفوظ است.گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر(ICDL)، نام ها و نشان های تجاری متعلق به بنیاد ECDL/ICDL می باشد.بنیاد ICDL ایران وابسته به سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش،تنها نماینده رسمی بنیاد ECDL در ایران است.

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است

کلیه ی حقوق این سایت متعلق به بنیاد ICDL ایران می باشد
Copyright © 2015 ICDL IRAN
All rights reserved