Moharram

بنیاد ICDL از شبکه 2 سیما
بازدید استانی
بازدید از مراکز استان خراسان رضوی بهمن ماه سال 1396

بازدید از مراکز استان کردستان تیرماه سال 1397

برگزاری همایش مرکز دارالفنون قم با حضور ریاست نهضت سوادآموزی،مدیر بنیاد ICDL ایران در چهارشنبه 3 مرداد 1397
روز ICDL
آزمون های جاری
افتخارات
مسابقه برترین عملکرد


اطلاعیه مدیران فنی مراکز

اطلاعیه مدیران فنی مراکز

تعداد بازدید: 484

ادامه مطلب ...

اجرای طرح آموزش رایانه بنیاد ICDL ایران در نهضت سواد آموزی برنده جایزه بین المللی سوادآموزی شد.

طرح ترکیب سواد با مهارت‌های پایه رایانه (طرح بنیاد ICDL ایران در سازمان نهضت سوادآموزی) در دوره انتقال که سازمان نهضت سوادآموزی ارائه داده بود، از بین طرح‌های رسیده از 57 کشور موفق شد در فهرست برندگان جوایز بین‌المللی سوادآموزی یونسکو در سال ۲۰۱۸ (جایزه کنفوسیوس) قرار گیرد.

تعداد بازدید: 22

ادامه مطلب ...

گسترش دامنه فعالیت مراکز ICDL

در راستای گسترش دامنه فعالیت مراکز؛ همکاران شما در بنیاد ICDL ایران همواره در حال رایزنی به ارگانها و دستگاه های مختلف و رصد بازار های جدید می باشند.

تعداد بازدید: 317

ادامه مطلب ...

تاییدیه منابع آموزشی بنیاد ICDL برای ورود به مدارس

تاییدیه منابع آموزشی بنیاد ICDL توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برای ورود به مدارس سراسر کشور

تعداد بازدید: 324

ادامه مطلب ...

روز ICDL ایران

مدیریت بنیاد از پرسنل بنیاد و مدیران مراکز در سطح کشور تقدیر نمود

تعداد بازدید: 260

ادامه مطلب ...

ارزشیابی نیمسال دوم سال 1396

ارزشیابی نیمسال دوم سال 1396

تعداد بازدید: 262

ادامه مطلب ...

راهنمای ثبت درخواست ضمن خدمت و نهضت سواد آموزی

مراکز محترم جهت درخواست گواهینامه ضمن خدمت و ...

تعداد بازدید: 553

ادامه مطلب ...منوی اصلی
آمار سایت
تعداد بازديد: 2132427
کاربران آنلاین: 84

*کسب نمره 100 محمد حاجی علي در مهارت: صفحه گسترده (مركز فرهنگي اموزشي رشد). *کسب نمره 100 حانيه اباذري در مهارت: نقاشي (مركز فرهنگي اموزشي رشد). *کسب نمره 100 زهرا زارعي جلال آبادي در مهارت: پايگاه داده (خوارزمي). *کسب نمره 100 راضيه شاهرخي در مهارت: صفحه گسترده (خوارزمي). *کسب نمره 100 زري طاهري گوربندي در مهارت: ارائه مطلب (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 بهار اشرفي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (مهارت گستران اميركبير). *کسب نمره 100 اهون شانازي در مهارت: پايگاه داده (مهارت گستران اميركبير). *کسب نمره 100 حسين حسن زاده بردر در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (ققنوس طلايي). *کسب نمره 100 ماهرخ بذرافشان تخت فولادي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ماهرخ بذرافشان تخت فولادي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ماهرخ بذرافشان تخت فولادي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ماهرخ بذرافشان تخت فولادي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ماهرخ بذرافشان تخت فولادي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ماهرخ بذرافشان تخت فولادي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ماهرخ بذرافشان تخت فولادي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدحسين ضيائي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدحسين ضيائي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدحسين ضيائي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدحسين ضيائي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدحسين ضيائي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدحسين ضيائي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يكتا بابائي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يكتا بابائي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يكتا بابائي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يكتا بابائي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يكتا بابائي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يكتا بابائي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هانيه گرمابي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هانيه گرمابي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هانيه گرمابي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هانيه گرمابي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هانيه گرمابي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هانيه گرمابي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسنا طاهري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسنا طاهري در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسنا طاهري در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسنا طاهري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسنا طاهري در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عقيل هنرمند در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدپارسا جبارزارع در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كسري شهبازي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پارسا كرامت نيا در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پارسا كرامت نيا در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا نصري نصرآبادي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا نصري نصرآبادي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا نصري نصرآبادي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا نصري نصرآبادي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا نصري نصرآبادي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا نصري نصرآبادي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا نصري نصرآبادي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 متين ثابت نژاد در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مطهره سادات موسوي پور در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مطهره سادات موسوي پور در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مطهره سادات موسوي پور در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مطهره سادات موسوي پور در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مطهره سادات موسوي پور در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مطهره سادات موسوي پور در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پوريا شريفي سده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پوريا شريفي سده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پوريا شريفي سده در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پوريا شريفي سده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پوريا شريفي سده در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پوريا شريفي سده در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نازنین زهرا اديبي سده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا صدري كرمي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ابوالفضل رضائي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس گلشاهيان در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه نصراصفهاني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پويا صدري كرمي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيداميرمحمد نواده طبيبي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيداميرمحمد نواده طبيبي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيداميرمحمد نواده طبيبي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيداميرمحمد نواده طبيبي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيداميرمحمد نواده طبيبي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 بهار اسماعيلي چمگرداني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 بهار اسماعيلي چمگرداني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 بهار اسماعيلي چمگرداني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 بهار اسماعيلي چمگرداني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 بهار اسماعيلي چمگرداني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 بهار اسماعيلي چمگرداني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا ناظم الرعايا در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا ناظم الرعايا در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا ناظم الرعايا در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا ناظم الرعايا در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا ناظم الرعايا در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا ناظم الرعايا در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا دري سده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا دري سده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا دري سده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا دري سده در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا دري سده در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا دري سده در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سپاس اميني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سپاس اميني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سپاس اميني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سپاس اميني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سپاس اميني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سپاس اميني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدجواد عبداللهي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدجواد عبداللهي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدجواد عبداللهي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدجواد عبداللهي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدجواد عبداللهي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدجواد عبداللهي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرعباس صحرانشينان ساماني در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرعباس صحرانشينان ساماني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرعباس صحرانشينان ساماني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرعباس صحرانشينان ساماني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرعباس صحرانشينان ساماني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرعباس صحرانشينان ساماني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرعباس صحرانشينان ساماني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهتاب عابديني چمگرداني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهتاب عابديني چمگرداني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهتاب عابديني چمگرداني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهتاب عابديني چمگرداني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهتاب عابديني چمگرداني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهتاب عابديني چمگرداني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كيانا سلطاني سده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كيانا سلطاني سده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كيانا سلطاني سده در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 الهه اسكندري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 الهه اسكندري در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 الهه اسكندري در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 بهار فتاحي سده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 بهار فتاحي سده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 بهار فتاحي سده در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 بهار فتاحي سده در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 بهار فتاحي سده در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 بهار فتاحي سده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عرشيا ضيائي چمگرداني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عرشيا ضيائي چمگرداني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عرشيا ضيائي چمگرداني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عرشيا ضيائي چمگرداني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عرشيا ضيائي چمگرداني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عرشيا ضيائي چمگرداني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميربهرام سلحشوريان در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميربهرام سلحشوريان در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميربهرام سلحشوريان در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميربهرام سلحشوريان در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميربهرام سلحشوريان در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميربهرام سلحشوريان در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين ترابي سده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين ترابي سده در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين ترابي سده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين ترابي سده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين ترابي سده در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين ترابي سده در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد معتمدي سده در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد معتمدي سده در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد معتمدي سده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد معتمدي سده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد معتمدي سده در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سوگند قرباني چم كهريزي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سوگند قرباني چم كهريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سوگند قرباني چم كهريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سوگند قرباني چم كهريزي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سوگند قرباني چم كهريزي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سوگند قرباني چم كهريزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سوگند قرباني چم كهريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدامين بهاري در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدامين بهاري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدامين بهاري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدامين بهاري در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدامين بهاري در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدامين بهاري در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدامين بهاري در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگار اسكندري ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگار اسكندري ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگار اسكندري ريزي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگار اسكندري ريزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگار اسكندري ريزي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگار اسكندري ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 شيوا اماني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 شيوا اماني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 شيوا اماني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 شيوا اماني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 شيوا اماني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رضا زماني سده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نازنین زهرا اديبي سده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نازنین زهرا اديبي سده در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نازنین زهرا اديبي سده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نازنین زهرا اديبي سده در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نازنین زهرا اديبي سده در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سهيل عبداللهي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سهيل عبداللهي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سهيل عبداللهي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سهيل عبداللهي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سهيل عبداللهي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سهيل عبداللهي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سهيل عبداللهي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين حبيبي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين حبيبي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين حبيبي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين حبيبي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 تبسم ماندني ماربيني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مينو بيگي ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مينو بيگي ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مينو بيگي ريزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مينو بيگي ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا براتي ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا براتي ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا براتي ريزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا براتي ريزي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا براتي ريزي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا براتي ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا فتاحي سده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا فتاحي سده در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا فتاحي سده در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا فتاحي سده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا فتاحي سده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا فتاحي سده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا فتاحي سده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا فتاحي سده در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا فتاحي سده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا فتاحي سده در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدرضا هاج بابائي بختياري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدرضا هاج بابائي بختياري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدرضا هاج بابائي بختياري در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدمهدي سلطانيان در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدمهدي سلطانيان در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدمهدي سلطانيان در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا سياه پوش در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا سياه پوش در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا سياه پوش در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا سياه پوش در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا سياه پوش در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمديوسف لطفي چم يوسفعلي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمديوسف لطفي چم يوسفعلي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمديوسف لطفي چم يوسفعلي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمديوسف لطفي چم يوسفعلي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمديوسف لطفي چم يوسفعلي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمديوسف لطفي چم يوسفعلي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هانيه عزتي ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هانيه عزتي ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كيانا سلطاني سده در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كيانا سلطاني سده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كيانا سلطاني سده در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رقيه قارائي سده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رقيه قارائي سده در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رقيه قارائي سده در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رقيه قارائي سده در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رقيه قارائي سده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رقيه قارائي سده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يلدا عليمرادي چمگرداني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يلدا عليمرادي چمگرداني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يلدا عليمرادي چمگرداني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يلدا عليمرادي چمگرداني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين زارعي چمگرداني در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين زارعي چمگرداني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين زارعي چمگرداني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين زارعي چمگرداني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين زارعي چمگرداني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين زارعي چمگرداني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين زارعي چمگرداني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدطاها رحيمي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدطاها رحيمي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدطاها رحيمي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدطاها رحيمي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آريان سلحشور در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آريان سلحشور در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آريان سلحشور در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آريان سلحشور در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آريان سلحشور در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آريان سلحشور در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين براتي سده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين براتي سده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين براتي سده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين براتي سده در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين براتي سده در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آرش معتمدي سده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آرش معتمدي سده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آرش معتمدي سده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدحسين بيات ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدحسين بيات ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدحسين بيات ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سارينا ساراني در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سارينا ساراني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سارينا ساراني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سارينا ساراني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سارينا ساراني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سارينا ساراني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدجواد عطائي كچوئي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدجواد عطائي كچوئي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدجواد عطائي كچوئي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدجواد عطائي كچوئي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدجواد عطائي كچوئي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدجواد عطائي كچوئي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمهدي فتاحي سده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمهدي فتاحي سده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمهدي فتاحي سده در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نيايش نقيه در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عباس طاهريان در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عباس طاهريان در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عباس طاهريان در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عباس طاهريان در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عباس طاهريان در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عباس طاهريان در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا مانيان سوداني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا مانيان سوداني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا مانيان سوداني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا مانيان سوداني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا مانيان سوداني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا مانيان سوداني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميررضا دادخواه تهراني در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميررضا دادخواه تهراني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميررضا دادخواه تهراني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميررضا دادخواه تهراني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميررضا دادخواه تهراني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميررضا دادخواه تهراني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميررضا دادخواه تهراني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مرضيه اقندت در مهارت: پايگاه داده (معراج انديشه). *کسب نمره 100 شايان شفيعي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 شايان شفيعي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 شايان شفيعي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 شايان شفيعي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 شايان شفيعي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستايش نصراصفهاني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرعلي سليميان ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرعلي سليميان ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرعلي سليميان ريزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرعلي سليميان ريزي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرعلي سليميان ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرعلي سليميان ريزي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رضا براتي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رضا براتي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رضا زماني سده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رضا زماني سده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد سلطانيان در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد سلطانيان در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد سلطانيان در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سجاد خدادادي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سجاد خدادادي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سجاد خدادادي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سجاد خدادادي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سجاد خدادادي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه متقي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه متقي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه متقي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه متقي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه متقي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه متقي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مژده عابديني ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مژده عابديني ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مژده عابديني ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا سبكتكين ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا سبكتكين ريزي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگار رنجبركاهريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگار رنجبركاهريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگار رنجبركاهريزي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگار رنجبركاهريزي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگار رنجبركاهريزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگار رنجبركاهريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه قرباني مديسه در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه قرباني مديسه در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه قرباني مديسه در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه قرباني مديسه در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه قرباني مديسه در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه قرباني مديسه در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عارفه غفاريان ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عارفه غفاريان ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عارفه غفاريان ريزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عارفه غفاريان ريزي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عارفه غفاريان ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عارفه غفاريان ريزي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پوپك سادات شفيعي ريزي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پوپك سادات شفيعي ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پوپك سادات شفيعي ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پوپك سادات شفيعي ريزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پوپك سادات شفيعي ريزي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پوپك سادات شفيعي ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه زارعي چمگرداني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه زارعي چمگرداني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آتنا تاج دره در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آتنا تاج دره در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آتنا تاج دره در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آتنا تاج دره در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آتنا تاج دره در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آتنا تاج دره در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 احسان سليميان ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 احسان سليميان ريزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 احسان سليميان ريزي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 احسان سليميان ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هانيه عزتي ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 معصومه ضيائي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 معصومه ضيائي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 معصومه ضيائي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 معصومه ضيائي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 معصومه ضيائي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آرش احساني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آرش احساني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آرش احساني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آرش احساني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آرش احساني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آرش احساني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسام زارعين ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسام زارعين ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسام زارعين ريزي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسام زارعين ريزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسام زارعين ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسام زارعين ريزي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستايش بابائيان در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا سليميان در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا سليميان در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا سليميان در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا سليميان در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا سليميان در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آوا هاشم زاده ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آوا هاشم زاده ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آوا هاشم زاده ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سحر حمامي چمگرداني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سحر حمامي چمگرداني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سحر حمامي چمگرداني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 امير مرتضي نژاد در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 امير مرتضي نژاد در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 امير مرتضي نژاد در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 امير مرتضي نژاد در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 امير مرتضي نژاد در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 امير مرتضي نژاد در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا سعيدي ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا سعيدي ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا سعيدي ريزي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا سعيدي ريزي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا سعيدي ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا سعيدي ريزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا سليميان ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا سليميان ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا سليميان ريزي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا سليميان ريزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا سليميان ريزي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا سليميان ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 افسون بليوندبهداروند در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 افسون بليوندبهداروند در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 افسون بليوندبهداروند در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه مهدي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه مهدي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه مهدي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه مهدي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدصالح قاسمي ورنامخواستي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدصالح قاسمي ورنامخواستي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدصالح قاسمي ورنامخواستي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدصالح قاسمي ورنامخواستي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدصالح قاسمي ورنامخواستي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدصالح قاسمي ورنامخواستي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كارن طلائي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كارن طلائي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كارن طلائي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كارن طلائي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كارن طلائي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كارن طلائي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كارن طلائي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 باربد كياني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 باربد كياني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 باربد كياني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 باربد كياني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد قاسمي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد قاسمي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد قاسمي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد قاسمي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد قاسمي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد قاسمي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عارفه فدايي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عارفه فدايي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عارفه فدايي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عارفه فدايي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حديث خدابخشي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حديث خدابخشي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حديث خدابخشي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حديث خدابخشي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حديث خدابخشي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حديث خدابخشي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي جعفري ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي جعفري ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي جعفري ريزي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي جعفري ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي جعفري ريزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي جعفري ريزي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 غلامحسين رمضاني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 غلامحسين رمضاني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 غلامحسين رمضاني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 غلامحسين رمضاني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 غلامحسين رمضاني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي صادقي زاده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي صادقي زاده در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي صادقي زاده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي صادقي زاده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي صادقي زاده در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدرضا چاوشي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدرضا چاوشي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدرضا چاوشي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدرضا چاوشي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدرضا چاوشي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پرديس نصراصفهاني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيدمحمدپارسا سجادي جوني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيدمحمدپارسا سجادي جوني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيدمحمدپارسا سجادي جوني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيدمحمدپارسا سجادي جوني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستيا اميدمقدمي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستيا اميدمقدمي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستيا اميدمقدمي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستيا اميدمقدمي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستيا اميدمقدمي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستيا اميدمقدمي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستيا اميدمقدمي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 صدرا رئيسي خيرآبادي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 صدرا رئيسي خيرآبادي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 صدرا رئيسي خيرآبادي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 صدرا رئيسي خيرآبادي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 علي جوانبخت در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 علي جوانبخت در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 علي جوانبخت در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 علي جوانبخت در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 علي جوانبخت در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 علي جوانبخت در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي براتي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي براتي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هستي براتي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميد محمداميني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميد محمداميني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميد محمداميني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميد محمداميني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميد محمداميني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميد محمداميني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين كرباسيان در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين كرباسيان در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين كرباسيان در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين كرباسيان در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين كرباسيان در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين كرباسيان در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حامد مقصودي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه مانيان سوداني در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 الهه مانيان در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پانته آ حيدرنسب در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين كاظمي جروكاني در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين كاظمي جروكاني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين كاظمي جروكاني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين كاظمي جروكاني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين كاظمي جروكاني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فراز تلگيني در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فراز تلگيني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فراز تلگيني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فراز تلگيني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فراز تلگيني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فراز تلگيني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فراز تلگيني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مريم سادات ميرصفائي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مريم سادات ميرصفائي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مريم سادات ميرصفائي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مريم سادات ميرصفائي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مريم سادات ميرصفائي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين كامران در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس نصري نصرآبادي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 الهه اسكندري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 الهه اسكندري در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 الهه اسكندري در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نيما معصوم زاده جوزداني در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نيما معصوم زاده جوزداني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نيما معصوم زاده جوزداني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نيما معصوم زاده جوزداني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نيما معصوم زاده جوزداني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نيما معصوم زاده جوزداني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رضا براتي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رضا براتي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رضا براتي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رضا براتي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا رحماني نيا در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا رحماني نيا در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا رحماني نيا در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا رحماني نيا در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا رحماني نيا در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا رحماني نيا در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين عابديني چمگرداني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين عابديني چمگرداني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين عابديني چمگرداني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين عابديني چمگرداني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين عابديني چمگرداني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين عابديني چمگرداني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين حمامي چمگرداني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين حمامي چمگرداني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين حمامي چمگرداني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين حمامي چمگرداني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين حمامي چمگرداني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا زماني سده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا زماني سده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا زماني سده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا زماني سده در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا زماني سده در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدحسين عليرضائي چمگرداني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدحسين عليرضائي چمگرداني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدحسين عليرضائي چمگرداني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدجواد كرمي چمگرداني در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدجواد كرمي چمگرداني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدجواد كرمي چمگرداني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدجواد كرمي چمگرداني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدجواد كرمي چمگرداني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدجواد كرمي چمگرداني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يسنا عباسي قلعه قاسمي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يسنا عباسي قلعه قاسمي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سحر علي بابائي بيستگاني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سحر علي بابائي بيستگاني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سحر علي بابائي بيستگاني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سحر علي بابائي بيستگاني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 بهار نقدي دورباطي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 بهار نقدي دورباطي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 بهار نقدي دورباطي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 بهار نقدي دورباطي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پرستو سبكتكين در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پرستو سبكتكين در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پرستو سبكتكين در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پرستو سبكتكين در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پرستو سبكتكين در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ناديا موسائي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ناديا موسائي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ناديا موسائي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ناديا موسائي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ناديا موسائي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 احسان سليميان ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 احسان سليميان ريزي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس نجاري ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس نجاري ريزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس نجاري ريزي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس نجاري ريزي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس نجاري ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس نجاري ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مارال بليوندبهداروند در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مارال بليوندبهداروند در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مارال بليوندبهداروند در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه فلاحي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه فلاحي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه فلاحي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه فلاحي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمهدي فتاحي سده در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمهدي فتاحي سده در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمهدي فتاحي سده در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يگانه جعفريان چرمهيني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يگانه جعفريان چرمهيني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يگانه جعفريان چرمهيني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يگانه جعفريان چرمهيني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يگانه جعفريان چرمهيني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يگانه جعفريان چرمهيني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سپيده ايزدي ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سپيده ايزدي ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سپيده ايزدي ريزي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سپيده ايزدي ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سپيده ايزدي ريزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سپيده ايزدي ريزي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد بابك در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد بابك در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد بابك در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد بابك در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرمحمد بابك در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ناديا صادقي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ناديا صادقي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ناديا صادقي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ناديا صادقي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ناديا صادقي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ناديا صادقي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه شمسي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه شمسي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه شمسي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه شمسي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس سعيدي ريزي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس سعيدي ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس سعيدي ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس سعيدي ريزي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس سعيدي ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس سعيدي ريزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميد كرمي چمگرداني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميد كرمي چمگرداني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميد كرمي چمگرداني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميد كرمي چمگرداني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميد كرمي چمگرداني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميد كرمي چمگرداني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا خدادادي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا خدادادي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا خدادادي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا خدادادي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا خدادادي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه ايزدي لاي بيدي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه ايزدي لاي بيدي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه ايزدي لاي بيدي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه ايزدي لاي بيدي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه ايزدي لاي بيدي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه ايزدي لاي بيدي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 شايان سليميان ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 شايان سليميان ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 شايان سليميان ريزي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 شايان سليميان ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 شايان سليميان ريزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 شايان سليميان ريزي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هانيه عموريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هانيه عموريزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هانيه عموريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هانيه عموريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اسوه رضائي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اسوه رضائي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اسوه رضائي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اسوه رضائي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اسوه رضائي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اسوه رضائي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پويا نصراصفهاني در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پويا نصراصفهاني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پويا نصراصفهاني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پويا نصراصفهاني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پويا نصراصفهاني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پويا نصراصفهاني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پويا نصراصفهاني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ناديا موسائي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ناديا موسائي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه قاسمي چمگرداني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه قاسمي چمگرداني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه قاسمي چمگرداني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه قاسمي چمگرداني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه قاسمي چمگرداني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس عسكري ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس عسكري ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس عسكري ريزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس عسكري ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نرگس عسكري ريزي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا گرم آبي ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا گرم آبي ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا گرم آبي ريزي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا گرم آبي ريزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا گرم آبي ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پرنيا ابراهيمي چم گرداني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پرنيا ابراهيمي چم گرداني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پرنيا ابراهيمي چم گرداني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرعلي فتحي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرعلي فتحي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرعلي فتحي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرعلي فتحي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرعلي فتحي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 انسيه ضيائي ريزي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 انسيه ضيائي ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 انسيه ضيائي ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 انسيه ضيائي ريزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 انسيه ضيائي ريزي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 انسيه ضيائي ريزي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سارينا رضائي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سارينا رضائي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سارينا رضائي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سارينا رضائي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سارينا رضائي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سارينا رضائي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه خدادادي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه خدادادي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه خدادادي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه خدادادي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه خدادادي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه خدادادي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 شادي عسكري ريزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 شادي عسكري ريزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 شادي عسكري ريزي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ابوالفضل سلطان محمدي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ابوالفضل سلطان محمدي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ابوالفضل سلطان محمدي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ابوالفضل سلطان محمدي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ابوالفضل سلطان محمدي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدامين داودنيا در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدامين داودنيا در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدامين داودنيا در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 علي يوسفي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يوسف مكتوبيان بهارانچي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يوسف مكتوبيان بهارانچي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يوسف مكتوبيان بهارانچي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يوسف مكتوبيان بهارانچي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يوسف مكتوبيان بهارانچي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يوسف مكتوبيان بهارانچي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يوسف مكتوبيان بهارانچي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه كفش داران در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين رضائي سوداني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدكسري قاسمي گنيراني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عليرضا ابراهيمي در مهارت: پايگاه داده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا هاروني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مها شكرريزيان در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مها شكرريزيان در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هادي شريفي منش در مهارت: پايگاه داده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هادي شريفي منش در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه ماني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ماهان معصوم زاده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهسا تيموري جروكاني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فائزه انجابي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستايش باقري كرم ورنوسفادراني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستايش باقري كرم ورنوسفادراني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فرزاد يزدان كشكو در مهارت: واژه پرداز (وليعصر (عج)). *کسب نمره 100 سپيده محمدي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پيام عصردانش). *کسب نمره 100 مرضيه اسماعيل زاده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پيام عصردانش). *کسب نمره 100 مريم غلامي ثاني در مهارت: پايگاه داده (ايده پردازان). *کسب نمره 100 سميه برزگر اينانلو در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پيام عصردانش).


تمام حقوق این سایت برای بنیاد ICDL ایران محفوظ است.گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر(ICDL)، نام ها و نشان های تجاری متعلق به بنیاد ECDL/ICDL می باشد.بنیاد ICDL ایران وابسته به سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش،تنها نماینده رسمی بنیاد ECDL در ایران است.

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است

کلیه ی حقوق این سایت متعلق به بنیاد ICDL ایران می باشد
Copyright © 2015 ICDL IRAN
All rights reserved