بنیاد ICDL از شبکه 2 سیما
بازدید استانی
روز ICDL
بخشنامه روز مرکز
گرامی داشت روز ICDL مرکز مجتمع فني پارس
گرامی داشت روز ICDL مرکز دبستان دولتي آزادگان
آزمون های جاری
آزمون های آتی
افتخارات
مسابقه برترین عملکرد


تمدید قرارداد مراکز

زمان تمدید قرارداد

تعداد بازدید: 166

ادامه مطلب ...

افزایش قیمت سال 1397

باسمه تعالی مدیران محترم مراکز با اهدا سلام احتراما به پیوست جدول افزایش قیمت خدمات و محصولات بنیاد ارائه می گردد. روابط عمومی بنیاد ICDL ایران

تعداد بازدید: 246

ادامه مطلب ...

همکاری بنیاد ICDL با معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش

به اطلاع می رساند وزارت آموزش وپرورش در راستای استقرار شایسته سالاری در انتخاب نیروی انسانی ، برای تصدی مدیر واحد های آموزشی اقدام به ثبت نام افراد در مناطق مرکزی استانها نموده است .

تعداد بازدید: 340

ادامه مطلب ...

راهنمای ثبت درخواست ضمن خدمت و نهضت سواد آموزی

مراکز محترم جهت درخواست گواهینامه ضمن خدمت و ...

تعداد بازدید: 237

ادامه مطلب ...

تاییدیه سازمان مدیریت استان ها

ارسال نامه سازمان مدیریت استان قزوین به دستگاه های اجرایی در خصوص پذیرش مدرک بنیاد ICDL

تعداد بازدید: 134

ادامه مطلب ...

بروز رسانی نرم افزار آزمون گیر

موارد مربوط به بروز رسانی سرور

تعداد بازدید: 244

ادامه مطلب ...

اطلاعیه

مکاتبات مراکز در زمینه ICDL

تعداد بازدید: 337

ادامه مطلب ...منوی اصلی
آمار سایت
تعداد بازديد: 2010373
کاربران آنلاین: 113

*کسب نمره 100 محمدمهدي شاه زيدي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدمهدي شاه زيدي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدمهدي شاه زيدي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدمهدي شاه زيدي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدمهدي شاه زيدي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگار رفيعي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگار رفيعي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگار رفيعي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگار رفيعي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگار خاني پايين دروازه در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگار خاني پايين دروازه در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نسيم حسن حسيني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نسيم حسن حسيني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نسيم حسن حسيني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نسيم حسن حسيني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهلا منصوري در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهلا منصوري در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهلا منصوري در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهلا منصوري در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهلا منصوري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهلا منصوري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آيناز كلانتري در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آيناز كلانتري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 انسيه نوري در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 انسيه نوري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 انسيه نوري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يگانه داتلي بيگي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يگانه داتلي بيگي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يگانه داتلي بيگي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يگانه داتلي بيگي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 يگانه داتلي بيگي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا قائلي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا قائلي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا قائلي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا قائلي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رهاسادات سجاديه در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رهاسادات سجاديه در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رهاسادات سجاديه در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رهاسادات سجاديه در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رهاسادات سجاديه در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رهاسادات سجاديه در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نازنين اميني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نازنين اميني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نازنين اميني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نازنين اميني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا كاظمي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا كاظمي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا كاظمي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا كاظمي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ثمين شايان در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ثمين شايان در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستايش شريفي گرم دره در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستايش شريفي گرم دره در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستايش شريفي گرم دره در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سحرسادات انصارالحسيني در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سحرسادات انصارالحسيني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 علی اكبر حيدري در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 علی اكبر حيدري در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 علی اكبر حيدري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 علی اكبر حيدري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا باقريان در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا باقريان در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا باقريان در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا باقريان در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا باقريان در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگين فرهمندبروجني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگين فرهمندبروجني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگين فرهمندبروجني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگين فرهمندبروجني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 روناك ابوالفتحي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 روناك ابوالفتحي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 روناك ابوالفتحي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 روناك ابوالفتحي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 روناك ابوالفتحي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 علي ربيعي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 علي ربيعي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 علي ربيعي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 علي ربيعي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 علي ربيعي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 علي ربيعي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين توكلي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين توكلي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمداحسان حقاني خوراسگاني در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمداحسان حقاني خوراسگاني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمداحسان حقاني خوراسگاني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمداحسان حقاني خوراسگاني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حامد عمادي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حامد عمادي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حامد عمادي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حامد عمادي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حامد عمادي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه ترابي زيارتگاهي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه ترابي زيارتگاهي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه ترابي زيارتگاهي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا بوروني مندآبادي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا بوروني مندآبادي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا بوروني مندآبادي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا بوروني مندآبادي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا بوروني مندآبادي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا بوروني مندآبادي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه نصر در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه نصر در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه نصر در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه نصر در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سلاله سرائيان در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سلاله سرائيان در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سلاله سرائيان در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا حيدري در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا حيدري در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا حيدري در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا حيدري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مبينا حيدري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زينب بيدقي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 بهار خاني پايين دروازه در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 بهار خاني پايين دروازه در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 بهار خاني پايين دروازه در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 بهار خاني پايين دروازه در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 بهار خاني پايين دروازه در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 بهار خاني پايين دروازه در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هانيه علي اكبري در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هانيه علي اكبري در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هانيه علي اكبري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 هانيه علي اكبري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا اديب حاجي باقري در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا اديب حاجي باقري در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا اديب حاجي باقري در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا اديب حاجي باقري در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا اديب حاجي باقري در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا اديب حاجي باقري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدمهدي انكوتي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدمهدي انكوتي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدمهدي انكوتي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدمهدي انكوتي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدمهدي انكوتي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيداميرصدرا سجاديه در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيداميرصدرا سجاديه در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيداميرصدرا سجاديه در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيداميرصدرا سجاديه در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيداميرصدرا سجاديه در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيداميرصدرا سجاديه در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيداميرصدرا سجاديه در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا كورنگ بهشتي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا كورنگ بهشتي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا كورنگ بهشتي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا كورنگ بهشتي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا كورنگ بهشتي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 تينا كورنگ بهشتي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 تينا كورنگ بهشتي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نازنين زهرا شرافت قلعه قاسمي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نازنين زهرا شرافت قلعه قاسمي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نازنين زهرا شرافت قلعه قاسمي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نازنين زهرا شرافت قلعه قاسمي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نازنين زهرا شرافت قلعه قاسمي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سهراب عكاشه در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سهراب عكاشه در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سهراب عكاشه در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سهراب عكاشه در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آيدا قلنگ در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آيدا قلنگ در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آيدا قلنگ در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آيدا قلنگ در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آيدا قلنگ در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نجمه شبكي سازي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نجمه شبكي سازي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نجمه شبكي سازي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نجمه شبكي سازي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نجمه احمدي فر در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نجمه احمدي فر در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نجمه احمدي فر در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زينب بيدقي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زينب بيدقي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زينب بيدقي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زينب بيدقي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زينب بيدقي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا قاسمي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا قاسمي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا قاسمي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا قاسمي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا قاسمي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا قاسمي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا قاسمي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مليكا مشهدي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مليكا مشهدي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مليكا مشهدي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مليكا مشهدي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مليكا مشهدي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مليكا مشهدي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 بهار عارفيان جزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آلا رفيعي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آلا رفيعي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آلا رفيعي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آلا رفيعي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه سيستاني قهجاورستاني در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه سيستاني قهجاورستاني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه سيستاني قهجاورستاني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه سيستاني قهجاورستاني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه سيستاني قهجاورستاني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه سيستاني قهجاورستاني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سحرسادات انصارالحسيني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سحرسادات انصارالحسيني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سحرسادات انصارالحسيني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سحرسادات انصارالحسيني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كوثر بت شكن در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كوثر بت شكن در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كوثر بت شكن در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كوثر بت شكن در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حديثه كريمي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حديثه كريمي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حديثه كريمي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حديثه كريمي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اشكان چشمه نوش در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اشكان چشمه نوش در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اشكان چشمه نوش در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستايش بيات در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستايش بيات در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستايش بيات در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستايش بيات در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستايش بيات در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ستايش بيات در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عارفه رباني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عارفه رباني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عارفه رباني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عارفه رباني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عارفه رباني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگار كمالي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگار كمالي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگار كمالي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگار كمالي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نگار كمالي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سروش امين در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سروش امين در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سروش امين در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سروش امين در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سروش امين در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا سليمي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا سليمي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نجمه احمدي فر در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نجمه احمدي فر در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه خضري در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه خضري در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه خضري در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه خضري در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه خضري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه خضري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آوا كرماني اصفهاني در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آوا كرماني اصفهاني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آوا كرماني اصفهاني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آوا كرماني اصفهاني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فائزه وطن خواه در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فائزه وطن خواه در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فائزه وطن خواه در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فائزه وطن خواه در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فائزه وطن خواه در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه سليمي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه سليمي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه سليمي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه سليمي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه سليمي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي قنادمعتمدي اصفهاني در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي قنادمعتمدي اصفهاني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي قنادمعتمدي اصفهاني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي قنادمعتمدي اصفهاني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي قنادمعتمدي اصفهاني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي قنادمعتمدي اصفهاني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي قنادمعتمدي اصفهاني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ياسمن اسكندري در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ياسمن اسكندري در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ياسمن اسكندري در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ياسمن اسكندري در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ياسمن اسكندري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ياسمن اسكندري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نغمه فرهمندبروجني در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نغمه فرهمندبروجني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نغمه فرهمندبروجني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نغمه فرهمندبروجني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 نغمه فرهمندبروجني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پرنيا يزدخواستي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پرنيا يزدخواستي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پرنيا يزدخواستي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه جوادي پور در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ياسمين خبازيان در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ياسمين خبازيان در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ياسمين خبازيان در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اسما قاسمي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اسما قاسمي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اسما قاسمي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كيميا بيطرف در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كيميا بيطرف در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كيميا بيطرف در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كيميا بيطرف در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كيميا بيطرف در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 كيميا بيطرف در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين يوسفي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين يوسفي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين يوسفي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين يوسفي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين يوسفي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدحسين سورچه در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدحسين سورچه در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدحسين سورچه در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدحسين سورچه در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مليكا حجه فروش در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مليكا حجه فروش در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مليكا حجه فروش در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مليكا حجه فروش در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مليكا حجه فروش در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ثمين مسائلي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ثمين مسائلي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ثمين مسائلي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ثمين مسائلي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ثمين مسائلي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه قندي جلواني در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه قندي جلواني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه قندي جلواني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه قندي جلواني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه قندي جلواني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه قندي جلواني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه كمالي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه كمالي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه كمالي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه كمالي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه كمالي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رقيه خاتون ميرشمشيرگران در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رقيه خاتون ميرشمشيرگران در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رقيه خاتون ميرشمشيرگران در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رقيه خاتون ميرشمشيرگران در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رقيه خاتون ميرشمشيرگران در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رقيه خاتون ميرشمشيرگران در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه يوسفي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه يوسفي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه يوسفي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه يوسفي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه يوسفي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي بخشي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي بخشي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي بخشي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي بخشي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي بخشي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اسما يوسفي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اسما يوسفي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اسما يوسفي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اسما يوسفي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اسما يوسفي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اسما يوسفي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه كاظم زاده قهدريجاني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه كاظم زاده قهدريجاني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه كاظم زاده قهدريجاني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه كاظم زاده قهدريجاني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مليكا اكبري در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مليكا اكبري در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مليكا اكبري در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مليكا اكبري در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مليكا اكبري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مليكا اكبري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ماندانا نجفي حسن آبادي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ماندانا نجفي حسن آبادي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ماندانا نجفي حسن آبادي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ماندانا نجفي حسن آبادي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين رضائي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين رضائي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين رضائي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين رضائي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين رضائي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 اميرحسين رضائي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيده شادي قاضي عسكر در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيده شادي قاضي عسكر در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيده شادي قاضي عسكر در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيده شادي قاضي عسكر در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 سيده شادي قاضي عسكر در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 صبا اميني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 صبا اميني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 صبا اميني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا قاسمي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا قاسمي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا قاسمي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا قاسمي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا قاسمي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زهرا قاسمي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين اكرمي نيا در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (آموزش و پرورش جغتاي). *کسب نمره 100 بهمن باغباني قاضي لوئي در مهارت: واژه پرداز (پردازش سيستم). *کسب نمره 100 اسماعيل قره داغي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (پردازش سيستم). *کسب نمره 100 اسماعيل قره داغي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پردازش سيستم). *کسب نمره 100 مهدي روحي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (پردازش سيستم). *کسب نمره 100 قادر آذرمي مللو در مهارت: پايگاه داده (ميثاق). *کسب نمره 100 سميه بهمن آقبلاغي در مهارت: پايگاه داده (ميثاق). *کسب نمره 100 مهتاب كوهي خياوي در مهارت: صفحه گسترده (ميثاق). *کسب نمره 100 نگين جوانمرد سادات در مهارت: پايگاه داده (ميثاق). *کسب نمره 100 ولي حبيبي در مهارت: پايگاه داده (ميثاق). *کسب نمره 100 حسن محمدي در مهارت: پايگاه داده (ميثاق). *کسب نمره 100 سپيده فرد آيني سفلي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (ميثاق). *کسب نمره 100 سپيده فرد آيني سفلي در مهارت: واژه پرداز (ميثاق). *کسب نمره 100 سپيده فرد آيني سفلي در مهارت: پايگاه داده (ميثاق). *کسب نمره 100 فاطمه بوستان پيرا در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (فن آوري اطلاعات نرم افزار).


تمام حقوق این سایت برای بنیاد ICDL ایران محفوظ است.گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر(ICDL)، نام ها و نشان های تجاری متعلق به بنیاد ECDL/ICDL می باشد.بنیاد ICDL ایران وابسته به سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش،تنها نماینده رسمی بنیاد ECDL در ایران است.

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است

کلیه ی حقوق این سایت متعلق به بنیاد ICDL ایران می باشد
Copyright © 2015 ICDL IRAN
All rights reserved