بنیاد ICDL از شبکه 2 سیما
بازدید استانی
روز ICDL
بخشنامه روز مرکز
گرامی داشت روز ICDL مرکز موسسه پرديس معمار
آزمون های جاری
آزمون های آتی
مرکز اصفهان صفر يك (اصفهان)

مرکز پژوهش (مشهد)

مرکز دانش پرور (مراغه)

مرکز روژان چرتكه (قروه)

مرکز فن آوران (جيرفت)

مرکز مدرسه بعثت (مشهد)

مركز فرهنگي اموزشي رشد (تهران)

مرکز مهارت گستران اميركبير (سقز)

مرکز بهمنيار (رفسنجان)

مرکز بيداري دانايي3 (فارياب)

مرکز پويانظم (نجف آباد)

مرکز پويش (شهرکرد)

مرکز تقدير (تربت جام)

مرکز رايانگان فرديس (کرج)

مرکز سفير (کنگاور)

مرکز سورنا (قزوين)

مرکز ققنوس طلايي (قوچان)

مرکز معراج انديشه (تربت حيدريه)

مرکز هنرستان امير المومنين (گناباد)

مرکز وليعصر (عج) (رفسنجان)

مرکز آموزش بازرگاني (دناكوشا) (بوير احمد)

مرکز آيتي نگار (بندر لنگه)

مرکز ارشاد (مشهد)

مرکز ايران كيميا (تهران)

مرکز بيداري دانايي 2 (کرمان)

مرکز پارسيان رايانه (قزوين)

مرکز پژوهش (مشهد)

مرکز پويندگان (تاکستان)

مرکز رايان توسعه (رابر)

مرکز سورنا (قزوين)

مرکز شرافت (فريمان)

مرکز عصرنوآوران جيرفت (جيرفت)

مرکز كانون شهيد مراديان (بجستان)

مرکز مجتمع فني هدف نوين (کرج)

مرکز مدرسه بعثت (مشهد)

مركز ضمن خدمت شهيد كامياب (مشهد)

مرکز مهدادرايان (سمنان)

مرکز موسسه آموزشي راشد (مشهد)

مرکز آموزشگاه علمي آزاد نرگس (گرگان)

مرکز تقدير (تربت جام)

مرکز ثمر (کاشمر)

مرکز دانش رايان (بزنجان)

مرکز كيوان رايانه (آذرشهر)

مرکز ناميران (بردسکن)

مرکز نگين (محمديه)

مرکز آموزش و پرورش جغتاي (جغتاي)

مرکز افق رايان (زيدآباد)

مرکز آموزشگاه پردازشگران پارسي (تهران)

مرکز آموزشگاه خانه رايان (سيرجان)

مرکز پديده رايان زرند (زرند)

مرکز پژوهش (مشهد)

مرکز مجتمع آموزشي سروش (تهران)

افتخارات
مسابقه برترین عملکرد


افزایش قیمت سال 1397

باسمه تعالی مدیران محترم مراکز با اهدا سلام احتراما به پیوست جدول افزایش قیمت خدمات و محصولات بنیاد ارائه می گردد. روابط عمومی بنیاد ICDL ایران

تعداد بازدید: 754

ادامه مطلب ...

راهنمای ثبت درخواست ضمن خدمت و نهضت سواد آموزی

مراکز محترم جهت درخواست گواهینامه ضمن خدمت و ...

تعداد بازدید: 362

ادامه مطلب ...

تاییدیه سازمان مدیریت استان ها

ارسال نامه سازمان مدیریت استان قزوین به دستگاه های اجرایی در خصوص پذیرش مدرک بنیاد ICDL

تعداد بازدید: 189

ادامه مطلب ...

بروز رسانی نرم افزار آزمون گیر

موارد مربوط به بروز رسانی سرور

تعداد بازدید: 344

ادامه مطلب ...

اطلاعیه

مکاتبات مراکز در زمینه ICDL

تعداد بازدید: 370

ادامه مطلب ...

اطلاعیه پیام رسان داخلی

جایگزین پیام رسان فعلی

تعداد بازدید: 338

ادامه مطلب ...

کتاب رایانه سوم دبستان

چاپ چهارمین کتاب از سری کتاب های آموزش استاندارد برنامه e-School

تعداد بازدید: 134

ادامه مطلب ...منوی اصلی
آمار سایت
تعداد بازديد: 2044455
کاربران آنلاین: 150

*کسب نمره 100 ابوالفضل هنرمند كلات در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پژوهش). *کسب نمره 100 محمدعلي يزدفاضلي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (پژوهش). *کسب نمره 100 سروش غفاري زاده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (رشدفناوري و آزمون مجازي). *کسب نمره 100 مهديه سليمي نژاد در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (رشدفناوري و آزمون مجازي). *کسب نمره 100 هاجر اميني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (رشدفناوري و آزمون مجازي). *کسب نمره 100 فرزانه ترابي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (پژوهش). *کسب نمره 100 مصطفي هاشمي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پژوهش). *کسب نمره 100 مجتبي رهنما در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (پژوهش). *کسب نمره 100 ناهيد ياورناگهاني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (پژوهش). *کسب نمره 100 ركن الدين جباري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (پژوهش). *کسب نمره 100 علي دهقاني حنيفه در مهارت: واژه پرداز (مجتمع آموزشي صبا رايانه). *کسب نمره 100 عباس استار در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (پژوهش). *کسب نمره 100 محمد حسين علوي فر در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (بيداري دانايي). *کسب نمره 100 معين يزدي مكي آبادي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (هوشمند). *کسب نمره 100 سيد يحيي ابوالفضلي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (شرافت). *کسب نمره 100 مريم كرابي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (ايده پردازان). *کسب نمره 100 طاهره جديد الاسلامي قلعه نو در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مركز ضمن خدمت شهيد كامياب). *کسب نمره 100 نرگس اسمعيل پور چهارراه در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مركز ضمن خدمت شهيد كامياب). *کسب نمره 100 اميرعلي تحريرچي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 اميرعلي تحريرچي در مهارت: صفحه گسترده (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 اميرعلي تحريرچي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 اميرعلي تحريرچي در مهارت: نقاشي (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 اميرعلي تحريرچي در مهارت: واژه پرداز (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 سبحان سروش مهر در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 سبحان سروش مهر در مهارت: صفحه گسترده (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 سبحان سروش مهر در مهارت: ارائه مطلب (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 سبحان سروش مهر در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 سبحان سروش مهر در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 سبحان سروش مهر در مهارت: واژه پرداز (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 سبحان سروش مهر در مهارت: نقاشي (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 سبحان سلطاني در مهارت: ارائه مطلب (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 سبحان سلطاني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 سبحان سلطاني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 سبحان سلطاني در مهارت: واژه پرداز (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 ياسين بهزاد در مهارت: صفحه گسترده (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 ياسين بهزاد در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 ياسين بهزاد در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 ياسين بهزاد در مهارت: واژه پرداز (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 اميرحسين كياني در مهارت: صفحه گسترده (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 اميرحسين كياني در مهارت: ارائه مطلب (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 اميرحسين كياني در مهارت: واژه پرداز (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 عليرضا تيزرو در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 عليرضا تيزرو در مهارت: صفحه گسترده (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 عليرضا تيزرو در مهارت: واژه پرداز (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 عليرضا تيزرو در مهارت: نقاشي (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 كميل عرب زاده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 كميل عرب زاده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد جواد ريخته گرزاده در مهارت: صفحه گسترده (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد جواد ريخته گرزاده در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد جواد ريخته گرزاده در مهارت: ارائه مطلب (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد جواد ريخته گرزاده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد جواد ريخته گرزاده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد جواد ريخته گرزاده در مهارت: واژه پرداز (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد جواد ريخته گرزاده در مهارت: نقاشي (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 علي جاوداني ملاك در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 علي جاوداني ملاك در مهارت: صفحه گسترده (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 علي جاوداني ملاك در مهارت: ارائه مطلب (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 علي جاوداني ملاك در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 علي جاوداني ملاك در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 آرميتا يوسفي محمد آباد در مهارت: صفحه گسترده (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 آرميتا يوسفي محمد آباد در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 آرميتا يوسفي محمد آباد در مهارت: ارائه مطلب (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 آرميتا يوسفي محمد آباد در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 آرميتا يوسفي محمد آباد در مهارت: نقاشي (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 آرميتا يوسفي محمد آباد در مهارت: واژه پرداز (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 آرميتا يوسفي محمد آباد در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 رضا گلشاهي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (پژوهش). *کسب نمره 100 روژين اسدي نيا در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (نوبل). *کسب نمره 100 محبوبه دارابي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (پژوهش). *کسب نمره 100 محمد مهدی رضائي فرد در مهارت: صفحه گسترده (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد مهدی رضائي فرد در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد مهدی رضائي فرد در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد مهدی رضائي فرد در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 بزرگمهر سعيدي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 بزرگمهر سعيدي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 بزرگمهر سعيدي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 بزرگمهر سعيدي در مهارت: نقاشي (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد امين طهماسبي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد امين طهماسبي در مهارت: صفحه گسترده (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد امين طهماسبي در مهارت: ارائه مطلب (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد امين طهماسبي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد امين طهماسبي در مهارت: نقاشي (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد امين طهماسبي در مهارت: واژه پرداز (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 ماني صدري در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 ماني صدري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 ماني صدري در مهارت: نقاشي (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 يزدان خدادادي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 يزدان خدادادي در مهارت: صفحه گسترده (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 يزدان خدادادي در مهارت: ارائه مطلب (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 يزدان خدادادي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 يزدان خدادادي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 يزدان خدادادي در مهارت: واژه پرداز (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 يزدان خدادادي در مهارت: نقاشي (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 سميرا صادقي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مجيد قاسمي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 طاهره سهرابي رناني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ليلا شريفي جوآبادي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك).


تمام حقوق این سایت برای بنیاد ICDL ایران محفوظ است.گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر(ICDL)، نام ها و نشان های تجاری متعلق به بنیاد ECDL/ICDL می باشد.بنیاد ICDL ایران وابسته به سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش،تنها نماینده رسمی بنیاد ECDL در ایران است.

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است

کلیه ی حقوق این سایت متعلق به بنیاد ICDL ایران می باشد
Copyright © 2015 ICDL IRAN
All rights reserved