بنیاد ICDL از شبکه 2 سیما
بازدید استانی
روز ICDL
آزمون های جاری
آزمون های آتی
افتخارات
مسابقه برترین عملکرد


به روز رسانی نرم افزار آزمون‌گیر

با توجه به اين‌كه نرم افزار آزمون‌گیر مدت‌هاست که به‌روز رسانی شده‌ است و دریافت و ارسال اطلاعات و همچنین ثبت ناظر به صورت آنلاین ...

تعداد بازدید: 209

ادامه مطلب ...

اطلاعیه ارسال گواهینامه ها

گواهی نامه های درخواستی مراکز تا تاریخ 22 اسفند 96 ارسال می گردد

تعداد بازدید: 103

ادامه مطلب ...

کلیه مراکز بنیاد ICDL ایران در سطح کشور مجوز برگزاری دوره‌های مهارت‌های نوع دوم را دارا می‌باشند.

کلیه مراکز بنیاد ICDL ایران در سطح کشور مجوز برگزاری دوره‌های مهارت‌های نوع دوم را دارا می‌باشند. مرکز برنامه ریزی ومنابع انسانی وفناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به نامه اداره کل آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویراحمد، برگزاری دوره‌های مهارت‌های نوع دوم رادر کلیه مراکز بنیاد ICDL ایران مطابق با ضوابط و قوانین و مقررات مورد تایید قرار داد.

تعداد بازدید: 159

ادامه مطلب ...

خودارزیابی نیمسال دوم 1396

با توجه به فرا رسیدن ارزشیابی نیمه دوم سال لازم است مراکز محترم بر اساس اسناد و فرم های مربوطه که در ضمیمه این اطلاعیه نیز قابل مشاهده است خود ارزیابی مورد نظر را انجام دهند

تعداد بازدید: 198

ادامه مطلب ...

اطلاعیه آزمون Online Essentials

برگزاری آزمون Online Essentials

تعداد بازدید: 179

ادامه مطلب ...

آئین نامه اجرایی برنامه e-School

مدیران محترم مراکز با سلام و احترام با توجه به آغاز برنامه e-School، آئین نامه اجرایی آن تهیه شده است که جهت استحضار پیوست می باشد.

تعداد بازدید: 139

ادامه مطلب ...

چاپ دومین کتاب از سری کتاب های آموزش استاندارد e-School

چاپ دومین کتاب از سری کتاب های آموزش استاندارد e-School

تعداد بازدید: 768

ادامه مطلب ...منوی اصلی
آمار سایت
تعداد بازديد: 1918333
کاربران آنلاین: 268

*کسب نمره 100 رضا خدادادي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 علي عندليب علي آبادي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 مينا عندليب علي آبادي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 سيد حسن كبيري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 سيد حسن كبيري در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 اعظم پورعباس در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 حسن شكوري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 حسن شكوري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 حسن شكوري در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 عماد جاويدان در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 محمد صديق در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 وحيد عظيمي زاده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 مريم مسعودي كاظم آباد در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 غلامرضا خيري جنت آبادي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 مريم خوشروي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 محسن رحيمي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (گلديس). *کسب نمره 100 سعيد شاهمرادي كهن سياه در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (افق رايان). *کسب نمره 100 مصطفي محمودي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (افق رايان). *کسب نمره 100 پوريا فرح بخش در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (فراهوش). *کسب نمره 100 حسين خليلي در مهارت: واژه پرداز (افق رايان). *کسب نمره 100 مدينه صادقي گوغري در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (افق رايان). *کسب نمره 100 مدينه صادقي گوغري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (افق رايان). *کسب نمره 100 محمد نيك زاد در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (جهانگير). *کسب نمره 100 محمد رضا پاكروان در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (جهانگير). *کسب نمره 100 سميه قربانی نيا در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مجتمع آموزشي جهش). *کسب نمره 100 آرين فيروزي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (آيتي نگار). *کسب نمره 100 سيدمنصور نظامي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (ياقوت ايرانيان). *کسب نمره 100 مبينا ملاحي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (آيتي نگار). *کسب نمره 100 مبينا ملاحي در مهارت: ارائه مطلب (آيتي نگار). *کسب نمره 100 مبينا ملاحي در مهارت: صفحه گسترده (آيتي نگار). *کسب نمره 100 انيس رحماني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (مجتمع آموزشي جهش). *کسب نمره 100 انيس رحماني در مهارت: واژه پرداز (مجتمع آموزشي جهش). *کسب نمره 100 فاطمه قويدل در مهارت: صفحه گسترده (آيتي نگار). *کسب نمره 100 فاطمه مسعودي در مهارت: واژه پرداز (آيتي نگار). *کسب نمره 100 فاطمه مسعودي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (آيتي نگار). *کسب نمره 100 فاطمه مسعودي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آيتي نگار). *کسب نمره 100 فاطمه مسعودي در مهارت: نقاشي (آيتي نگار). *کسب نمره 100 فاطمه مسعودي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (آيتي نگار). *کسب نمره 100 فاطمه مسعودي در مهارت: صفحه گسترده (آيتي نگار). *کسب نمره 100 فاطمه مسعودي در مهارت: ارائه مطلب (آيتي نگار). *کسب نمره 100 محسن پيرهادي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (ياقوت ايرانيان). *کسب نمره 100 علي جهان پناه در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (آيتي نگار). *کسب نمره 100 زهرا جليلوند در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مجتمع آموزشي جهش). *کسب نمره 100 زهرا جليلوند در مهارت: ارائه مطلب (مجتمع آموزشي جهش). *کسب نمره 100 آرمان رحماني در مهارت: واژه پرداز (مجتمع آموزشي جهش). *کسب نمره 100 حديث مسعودي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (آيتي نگار). *کسب نمره 100 حديث مسعودي در مهارت: صفحه گسترده (آيتي نگار). *کسب نمره 100 حديث مسعودي در مهارت: ارائه مطلب (آيتي نگار). *کسب نمره 100 طاهره عزت خواه در مهارت: صفحه گسترده (آموزش بازرگاني (دناكوشا)). *کسب نمره 100 ياسر خادم الشريعه در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (انوشه سيستم). *کسب نمره 100 فاطمه نازي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (آموزش بازرگاني (دناكوشا)). *کسب نمره 100 حسين عارف خواه در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (آموزش بازرگاني (دناكوشا)). *کسب نمره 100 فاطمه متقي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (انوشه سيستم). *کسب نمره 100 هاجر زماني حبيب آباد در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آموزش بازرگاني (دناكوشا)).


تمام حقوق این سایت برای بنیاد ICDL ایران محفوظ است.گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر(ICDL)، نام ها و نشان های تجاری متعلق به بنیاد ECDL/ICDL می باشد.بنیاد ICDL ایران وابسته به سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش،تنها نماینده رسمی بنیاد ECDL در ایران است.

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است

کلیه ی حقوق این سایت متعلق به بنیاد ICDL ایران می باشد
Copyright © 2015 ICDL IRAN
All rights reserved