• 01
  • 02
  • 03
011 022 033
روز ICDL
بخشنامه روز مرکز
گرامی داشت روز ICDL مرکز سينا
گرامی داشت روز ICDL مرکز هنرستان اميرالمومنين(ع)2
آزمون های جاری
پايان آزمون در مرکز بيداري دانايي (کرمان)

پايان آزمون در مرکز رايانه پرداز (کاشان)

پايان آزمون در مرکز شركت هيرسا (کرمان)

پايان آزمون در مرکز مجتمع آموزشي جهش (تاکستان)

شروع آزمون در مرکز پيام عصردانش (آبيک)آزمون های آتی
مرکز دانش رايان (بزنجان)

مرکز شرافت (فريمان)

مرکز فراهوش (بافت)

مرکز كانون تربيتي سميه نيشابور (نيشابور)

مرکز كرمان انفورماتيك (کرمان)

مرکز ميثاق (مشگين)

مرکز آريا پسند گلستان (گرگان)

مرکز آيتي نگار (بندر لنگه)

مرکز اصفهان صفر يك (اصفهان)

مرکز دانش رايان (بزنجان)

مرکز دفينه آفتاب (تايباد)

مرکز رصد مراغه (مراغه)

مرکز ققنوس طلايي (قوچان)

مرکز آموزش و پرورش ناحيه3اهواز (اهواز)

مرکز آموزش وپرورش شهرستان خواف (خواف)

مرکز اصفهان صفر يك (اصفهان)

مرکز سپهر (منوجان)

مرکز سپهر كاشمر (کاشمر)

مرکز مجتمع آموزشي خاني (صحنه)

مرکز مجتمع فني تهران (تهران)

مرکز آموزشگاه فني حرفه اي نوين (خلخال)

مرکز تكاپو (بناب)

مرکز رايان توسعه (رابر)

مرکز شرافت (فريمان)

مرکز گراف گستر (بندر لنگه)

مرکز مدرس حساب ترشيز (کاشمر)

مرکز آموزش و پرورش ناحيه3اهواز (اهواز)

مرکز انوشه سيستم (سبزوار)

مرکز خوارزمي (زرند)

مرکز رايانگان فرديس (کرج)

مرکز موسسه مهد پردا پژوهان (کرج)

مرکز ميثاق (مشگين)

مرکز آيتي نگار (بندر لنگه)

مرکز تقدير (تربت جام)

مرکز جوان برتر (نيشابور)

مرکز رايان مهر كاشان (کاشان)

مرکز شركت ارتباط شكوفاي آسمان (هشتگرد)

مرکز فرهيختگان (قوچان)

مرکز كيامتين (اصفهان)

مرکز گراف گستر (بندر لنگه)

مرکز مجتمع آموزشي صبا رايانه (البرز)

مرکز مجتمع آموزشي اختركوير يزد (يزد)

مرکز مجتمع آموزشي سروش (تهران)

مرکز مجتمع امام حسين (مشهد)

مرکز ناميران (بردسکن)

مرکز وليعصر (عج) (رفسنجان)

مرکز كاوش رادين (يزد)

مرکز مجتمع آموزشي صبا رايانه (البرز)

افتخارات


عضویت مراکز جدید در مرداد ماه 1395 به خانواده بزرگ ICDL ایران

مرکز دنا کوشا ی کهکیلویه به شماره مجوز 16697-2004 ،دنا کوشای گچساران به شماره مجوز 16698-2004 ، مدرسه شهدای کارگر به شماره 16699-2004 و میثاق مشکین شهر به شماره 16700-2004 در در مرداد ماه سال جاری موفق به دریافت مجوز از بنیاد ICDL ایران گردیدند.

تعداد بازدید: 42

ادامه مطلب ...

مراکز برتر بنیاد ICDL‌ در ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد 95

مدیران محترم مراکز پاسارگاد، آریا پسند گلستان، الکتروتکنیک، پردازش سیستم، لمون، گراف گستر، آیتی نگار، انوشه سیستم، ایران رایانه، مجتمع فنی تهران، آریاپسند، دفینه آفتاب، فرقان، امام حسین (ع)، افق،‌ سپهر منوجان، ققنوس طلایی، اندیشمندان شریف، پژوهشگران، طلائیه، هوشمند پانیذ صفرو یک ، رصد مراغه ، مجتمع آموزشي سروش، بالندگان دانش،رایحه،پانیذ صفرویک،تقدیرو شرافت

تعداد بازدید: 231

ادامه مطلب ...

انتقال سوابق آزمون های کاربر از کارتهای مهارت قدیم به جدید

طبق جلسه روز دوشنبه مورخه 1395/03/24، جهت کاهش هزینه ها و افزایش رفاه مراکز در انجام امور اداری مربوط به انتقال سوابق....

تعداد بازدید: 750

ادامه مطلب ...

مراکز برتر ارزشیابی نیم سال دوم 1394

بر اساس معيارها و مؤلفه هايي كه در آيين نامه مراكز در فصل مربوط به ارزشيابي مشخص گرديده است. عملكرد 6 ماه دوم سال 94 مراكز تحت پوشش بنياد ارزيابي و نتايج آن مشخص گرديد. در اين ارزشيابي 21 مركز برتر مشخص و در فايل ضميمه شماره 1 قابل مشاهده مي باشند. ضمنا در مقايسه با ارزشيابي 6 ماه اول سال94 برخي مراكز رشد مناسبي داشته اند كه از ميان ايشان 10 مركز كه بيشترين رشد را داشتند تعيين گرديد و در فايل ضميمه شماره 2 قابل مشاهده مي باشد.

تعداد بازدید: 797

ادامه مطلب ...

پذیرش گواهینامه‌های بنیاد آی‌سی‌دی‌ال ایران توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

عدم نیاز به مجوزهای کتبی برای تایید اعتبار موسسات مجری آموزشی و تعیین امتیاز موسسات بر اساس عملکرد

تعداد بازدید: 1655

ادامه مطلب ...


First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Last

ورود به سایت
نام کاربری:  
رمز ورود:  
منوی اصلی
آمار سایت
تعداد بازديد: 1072089
کاربران آنلاین: 46

*کسب نمره 100 فرناز كريميان آبدر در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (آتي نگر بابكان). *کسب نمره 100 دريا حساني در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (آتي نگر بابكان). *کسب نمره 100 مريم مطهري در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (كانون تربيتي سميه نيشابور). *کسب نمره 100 بتول بهزادي شهربابك در مهارت: واژه پرداز (آتي نگر بابكان). *کسب نمره 100 حميدرضا ايرجي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (آريا پسند گلستان). *کسب نمره 100 محمد صادق مرادي گهرت در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پردازش گستر). *کسب نمره 100 كيميا نژادحكم الله در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پردازش گستر). *کسب نمره 100 مينا محسني فر در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پردازش گستر). *کسب نمره 100 فاطمه نوروزي بهجت در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پردازش گستر). *کسب نمره 100 علي اصغر قاسم پور آراني در مهارت: واژه پرداز (رايان مهر). *کسب نمره 100 فاطمه ارثيا در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (بيداري دانايي 2). *کسب نمره 100 منا گياه دوست آراني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (رايان مهر). *کسب نمره 100 قاسم مرادي ميش مست تيموري در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 ياسين صابري در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 حسام حسيني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 محمد عوض پور در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 محمد قلعه كاهي نيل آباد در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 محمدجواد سليماني ماهاني در مهارت: ارائه مطلب (عصرنوآوران جيرفت). *کسب نمره 100 اسماعيل آژندخواه در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 يونس جعفري جنگائي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 عرفان محمدزاده تيموري در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (آموزشگاه پژوهشگران). *کسب نمره 100 مطهره بهادري امجز در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (عصرنوآوران جيرفت). *کسب نمره 100 نگار ايزدي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 نگار ايزدي در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 نگار ايزدي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 نگار ايزدي در مهارت: نقاشي (كيامتين). *کسب نمره 100 هستي جان قربان در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 هستي جان قربان در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 هستي جان قربان در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 هستي جان قربان در مهارت: نقاشي (كيامتين). *کسب نمره 100 داريوش مير در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 داريوش مير در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 رضا ميراني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 رضا ميراني در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 رضا ميراني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 زهرا زراعتي شمس آبادي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 زهرا زراعتي شمس آبادي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 زينب نيكبخت در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 زينب نيكبخت در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 زينب نيكبخت در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 زينب نيكبخت در مهارت: نقاشي (كيامتين). *کسب نمره 100 زينب كبيريان در مهارت: واژه پرداز (وليعصر (عج)). *کسب نمره 100 مليكا زراعتي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 مليكا زراعتي در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 مليكا زراعتي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 نسترن آقائي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 اشكان دادخواه تيراني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 اشكان دادخواه تيراني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 اشكان دادخواه تيراني در مهارت: نقاشي (كيامتين). *کسب نمره 100 زهرا نوروزي جلواني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 زهرا نوروزي جلواني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 شيدا جمشيدي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 شيدا جمشيدي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 شيدا جمشيدي در مهارت: نقاشي (كيامتين). *کسب نمره 100 ساجده شايقي نائيني در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 ساجده شايقي نائيني در مهارت: نقاشي (كيامتين). *کسب نمره 100 محمدحسين قنبريان هونجاني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 مهدي شمسي در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 مهدي شمسي در مهارت: نقاشي (كيامتين). *کسب نمره 100 اميرحسن اكبري پاوائي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 اميرحسن اكبري پاوائي در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 اميرحسن اكبري پاوائي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 اميرحسن اكبري پاوائي در مهارت: نقاشي (كيامتين). *کسب نمره 100 اميرعرفان زاغي نژاد در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 اميرعرفان زاغي نژاد در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 اميرعرفان زاغي نژاد در مهارت: نقاشي (كيامتين). *کسب نمره 100 محمدقاسم صالحي موركاني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 محمدقاسم صالحي موركاني در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 محمدقاسم صالحي موركاني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 محمدقاسم صالحي موركاني در مهارت: نقاشي (كيامتين). *کسب نمره 100 ثنا مردان در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 زهرا هاشمي سجزي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 زهرا هاشمي سجزي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 زهرا هاشمي سجزي در مهارت: نقاشي (كيامتين). *کسب نمره 100 محمدعرفان قاسمي قهجاورستاني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 محمدعرفان قاسمي قهجاورستاني در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 محمدعرفان قاسمي قهجاورستاني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 اميررضا شريفي داراني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 اميررضا شريفي داراني در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 اميررضا شريفي داراني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 سيدابوالفضل رنجبران در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 سيدابوالفضل رنجبران در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 سيدابوالفضل رنجبران در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 مبينا كوه رنگيان در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 مبينا كوه رنگيان در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 مبينا كوه رنگيان در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 مبينا كوه رنگيان در مهارت: نقاشي (كيامتين). *کسب نمره 100 عليرضا نيلي احمدآبادي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 عليرضا نيلي احمدآبادي در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 عليرضا نيلي احمدآبادي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 سيدآرمين ناصرعلوي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (نوبل). *کسب نمره 100 راحيل راجي در مهارت: نقاشي (كيامتين). *کسب نمره 100 فاطمه ملكرفعت در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 فاطمه ملكرفعت در مهارت: نقاشي (كيامتين). *کسب نمره 100 سيديوسف مرتضوي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 سيديوسف مرتضوي در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 سيديوسف مرتضوي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 سيديوسف مرتضوي در مهارت: نقاشي (كيامتين). *کسب نمره 100 یونس نکوئی ریزی در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 ثمين افلاكي خوراسگاني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 مهدي توكلي نيا در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 مهدي توكلي نيا در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 مهدي توكلي نيا در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 نيما نادري پور در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (نوبل). *کسب نمره 100 سيده هانيه موسوي فر در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 سيده هانيه موسوي فر در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 سيده هانيه موسوي فر در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 رومينا رضازاده هفشجاني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 رومينا رضازاده هفشجاني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 رومينا رضازاده هفشجاني در مهارت: نقاشي (كيامتين). *کسب نمره 100 ياسمين غلامعليان در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 فاطمه توسلي كجاني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 فاطمه توسلي كجاني در مهارت: نقاشي (كيامتين). *کسب نمره 100 صالح اسماعيلي در مهارت: واژه پرداز (وليعصر (عج)). *کسب نمره 100 امير دادخواه در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 امير دادخواه در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 مليسا خالقي اصفهاني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 مليسا خالقي اصفهاني در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 مليسا خالقي اصفهاني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 مهشيد سمندري نجف آبادي در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 مهشيد سمندري نجف آبادي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 مهشيد سمندري نجف آبادي در مهارت: نقاشي (كيامتين). *کسب نمره 100 رها معتمدي دهكردي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 رها معتمدي دهكردي در مهارت: نقاشي (كيامتين). *کسب نمره 100 فاطمه اعتباريان خوراسگاني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 فاطمه اعتباريان خوراسگاني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 فاطمه اعتباريان خوراسگاني در مهارت: نقاشي (كيامتين). *کسب نمره 100 ليدا برقعيان در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 ليدا برقعيان در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 ليدا برقعيان در مهارت: نقاشي (كيامتين). *کسب نمره 100 ريحانه كريمي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 ريحانه كريمي در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 ريحانه كريمي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 ارسلان شاهزيدي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 ارسلان شاهزيدي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 سيدمتين موسوي محمدآبادي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 سيدمتين موسوي محمدآبادي در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 سيدمتين موسوي محمدآبادي در مهارت: نقاشي (كيامتين). *کسب نمره 100 معين رجائي اناركي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 معين رجائي اناركي در مهارت: واژه پرداز (كيامتين). *کسب نمره 100 معين رجائي اناركي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 معين رجائي اناركي در مهارت: نقاشي (كيامتين). *کسب نمره 100 محمدعلي دليران فيروز در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 محمدعلي دليران فيروز در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 محمدعلي دليران فيروز در مهارت: نقاشي (كيامتين). *کسب نمره 100 زهراالسادات حسينيان خوراسگاني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 زهراالسادات حسينيان خوراسگاني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 ثمينه صغيرا در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 ثمينه صغيرا در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 محمدامين عظيمي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (كيامتين). *کسب نمره 100 محمدامين عظيمي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (كيامتين). *کسب نمره 100 پروين رزاقي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (طيف گستر). *کسب نمره 100 بلقيس رمضاني در مهارت: پايگاه داده (تقدير). *کسب نمره 100 احسان فيضي در مهارت: پايگاه داده (تقدير). *کسب نمره 100 مريم عباس زاده كوهبناني در مهارت: واژه پرداز (بيداري دانايي 2). *کسب نمره 100 مقداد جهاني مسكون در مهارت: واژه پرداز (كليك (گل آذين)). *کسب نمره 100 ريحانه اكبري جور در مهارت: واژه پرداز (بيداري دانايي 2).


تمام حقوق این سایت برای بنیاد ICDL ایران محفوظ است.گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر(ICDL)، نام ها و نشان های تجاری متعلق به بنیاد ECDL/ICDL می باشد.بنیاد ICDL ایران وابسته به سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش،تنها نماینده رسمی بنیاد ECDL در ایران است.

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است

کلیه ی حقوق این سایت متعلق به بنیاد ICDL ایران می باشد
Copyright © 2015 ICDL IRAN
All rights reserved