«به فروشگاه اینترنتی بنیاد ICDL ایران خوش آمدید. خرید کالا توسط مراکز انجام می پذیرد، لطفا جهت خرید به یکی از مراکز مراجعه نمایید.»
ورود

نام کاربری:
 
رمز ورود:
 
 
ثبت نام بازيابي رمز ورود
 
محصولات
 
 
 
 
ICDL
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

ICDL Advanced
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 300000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

ICDL Web Editing
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

ICDL
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

ICDL Image Editing
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 100000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

ICDL CAD
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 100000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

Equal Skills
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 100000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

ICDL CAD
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 50000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

ICDL Image Editing
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 50000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

ICDL Advanced
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 50000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

ICDL IT Security
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 50000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

Equal Skills
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 50000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

e-Citizen
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 50000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

ICDL Web Editing
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 50000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

CTP
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 50000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

ICDL IT Security
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 100000 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  

e-Citizen
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 0 ریال  
   
     
    اطلاعات بیشتر ...  
   
آخرین محصولاتحصولاتتحصولات
پرفروش ترین محصولات