«به فروشگاه اینترنتی بنیاد ICDL ایران خوش آمدید. خرید کالا توسط مراکز انجام می پذیرد، لطفا جهت خرید به یکی از مراکز مراجعه نمایید.»
ورود

نام کاربری:
 
رمز ورود:
 
 
ثبت نام بازيابي رمز ورود
 
محصولات
 
 
 
 
 
2D Computer Aided Design
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 200000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
Web Editing
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 170000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
Image Editing
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 170000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
IT Security
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 160000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
Project Planning
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 160000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
Advanced Word
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 170000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
Advanced Excel
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 170000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
Advanced Access
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 170000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
Advanced Power Point
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 170000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
مهارت دوم استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 160000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
مهارت اول مبانی ICT
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 160000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
مهارت سوم واژه پرداز
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 160000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
مهارت چهارم صفحه گسترده
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 160000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
مهارت پنجم پایگاه داده
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 160000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
مهارت ششم ارائه مطالب
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 160000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
مهارت هفتم اینترنت و پست الکترونیک
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 160000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
e-Citizen
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 105000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
مفاهیم فناوری اطلاعات
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 62000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 62000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
واژه پرداز
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 62000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
صفحه گسترده
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 62000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
نقاشی
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 62000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
ارائه مطالب
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 62000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
اطلاعات و ارتباطات
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 62000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
Plan Knowledge Area
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 450000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
Build Knowledge Area
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 450000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
Operate Knowledge Area
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 450000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  

 
مهارت هفتم اینترنت و پست الکترونیک
تعداد: 
       
قیمت برای کاربر: 170000 ریال  
 
  اطلاعات بیشتر ...  
   
آخرین محصولات
پرفروش ترین محصولات